Otroška Nogometna Šola Petelinčki

Domov

04.09.2020

Šolsko leto 2020/21

Otroška nogometna šola Petelinčki trenutno deluje na naslednjih lokacijah: OŠ Artiče, OŠ Globoko, OŠ Bizeljsko, OŠ Dobova, OŠ Kapele, OŠ Velika Dolina, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Brežice, OŠ Pišece in Vrtec Mavrica Brežice. Vadbo redno obiskuje skoraj 150 deklic in dečkov, kar Petelinčke po številu vadečih  postavlja na vodilno mesto med športnimi društvi v Občini Brežice in na visoko mesto v regiji. Vse navedeno nas zavezuje k odličnosti, zaradi česar vam bomo tudi v prihodnje zagotavljali:

 - strokovno vodeno vadbo s strani trenerjev z UEFA licencami;

- vsak vadeči v decembru prejme kvaliteten nogometni dres ONŠ Petelinčki;

- udeležbo na vsaj dveh turnirjih v sklopu ONŠ Petelinčki;

- navajanje na zdravo tekmovalnost v skladu s pravili FAIR play-a in

- razvijanje motoričnih sposobnosti in privajanje na zakonitosti obnašanja v kolektivu;

- predvsem pa veliko ZABAVE.

 

Med letom izvajamo za »Petelinčke« tri turnirje kamor so vabljeni otroci iz vseh oddelkov, ki preživijo športno – družabno dopoldne v športni dvorani oz. na glavnem stadionu v Brežicah. 

 

PLAČILO VADBE

Za izvedbo vadbe se iz strani vadečih plačuje vadnina na naslednji način:

* enkratnem znesku (skupaj 90 EUR)

* štiri obroki po 25 evrov (skupaj 100 EUR)

Obema zneskoma je priključen znesek vpisnine 5 EUR

ONŠ je neprofitabilna pravna oseba in pridobljena sredstva nameni izključno za: strošek trenerja, nogometnega dresa, ki ga dobi vsak otrok, najema prostora, vadbenih pripomočkov, delovanja društva, organizacije turnirjev,…

Vsi petelinčki imajo v trgovinah »PRVA LIGA« 20 % popust na ves nogometni program.

 

STROKOVNI PROGRAM DELA

Trenažno učni proces poteka na podlagi publikacije Nogomet - trening mladih (dr. Branko Elsner, Ljubljana 1998) - program vadbe za starostno kategorijo do 8. leta. Program dela je usmerjen v navajanje na zdravo življenje, vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih, navajanje na medsebojno sodelovanje v skupini in še posebej v pripravljenost na vključevanje v proces treninga, utrjevanje interesa za nogomet in delovne navade, pridobivanje ustreznega teoretičnega znanja, razvijanje in oblikovanje fizičnih in psihičnih lastnosti, specifičnih nogometnih sposobnosti za reševanje enostavnih tipičnih igralnih situacij in samostojno ustvarjalno reševanje nalog ter pridobivanje igralnih izkušenj v različnih igralnih oblikah in pogojih.

Sam program dela se bo za potrebe delovanja Otroške nogometne šole na podlagi izkušenj, ki jih bomo pridobili, prilagodil glede na prostorske zmožnosti, razpoložljive rekvizite in izkušnje z delom v okviru interesne nogometne dejavnosti.