Otroška Nogometna Šola Petelinčki

Značka Petelinčka

Testiranje za značko Petelinček

1. Tek okoli stožca in nazaj

Potrebe za izvedbo prve naloge: štoparica in klobučki, s katerimi se označi start in konec ter mesto okoli katerega mora učenec čim hitreje steči.

Izvedba naloge: trener meri čas s štoparico; čas se začne meriti, ko učenec prične s tekom; otroci morajo teči naravnost do klobučka, ki je oddaljen 15m od starta; nato mora čim preje spremeniti smer okoli klobučka; in se vrniti v hitrem teku skozi cilj; ko nogometaš preteče cilj trener ustavi štoparico.

Rezultati testiranja: rezultat testiranja se zabeleži na sekundo natančno, to pomeni da se zakroži navzgor oz. navzdol, odvisno od točnega končnega rezultata, ki je prav tako samo relativno točen; če je rezultat naloge od 0,1 do 0,4 se končni rezultat zaokroži navzdol, pri rezultatih ki so od 0,5 do 0,9 pa se končni rezultat zaključi navzgor.

2. Vodenje žoge okoli stožcev in naravnost nazaj

Potrebe za izvedbo druge naloge: štoparica in klobučki, s katerimi se označi start in konec, klobučki na razdalji 1,5 metra, okoli katerih morajo petelinčki voditi žogo ter mesto okoli katerega mora čim hitreje žogo obrniti v smer naravnost proti cilju.

Izvedba naloge: trener meri čas s štoparico; čas se začne meriti, ko nogometaš prične s z vodenjem žoge; učenci morajo voditi žogo okoli klobučkov, ki so med seboj oddaljeni 1,5 metra; ko učenec obkroži vse klobučke, se mora po najbližji poti (naravnost), z vodenjem žoge vrniti skozi cilj oz start; ko učenec preteče cilj trener ustavi štoparico.

Rezultati testiranja: rezultat testiranja se zabeleži na sekundo natančno, to pomeni da se zakroži navzgor oz. navzdol, odvisno od točnega končnega rezultata, ki je prav tako samo relativno točen; če je rezultat naloge od 0,1 do 0,4 se končni rezultat zaokroži navzdol, pri rezultatih ki so od 0,5 do 0,9 pa se končni rezultat zaključi navzgor.

3. Strel na vrata po zraku

Potrebe za izvedbo naloge:  klobučki, s katerimi se označi črta (odmaknjena 10 m od vrat), kjer je postavljenih 10 žog in rokometna vrata.

Izvedba naloge: trener glasno šteje zadetke, ki so bili doseženi tako, da je žoga po zraku preletela gol črto; učenci imajo na voljo neomejeno časa za izvedbo naloge, vendar naj nalogo izvedejo tako, da udarce izvedejo enega za drugim; na voljo ima deset poskusov oz. deset žog.

Rezultati testiranja: je število pravilno doseženih zadetkov od 0 do 10.

4. Zadevanje cilja iz vodenja

Potrebe za izvedbo tretje naloge:  klobučki, s katerimi se označi mesto, do koder vodimo žogo in mesto, kamor morajo petelinčki žogo usmeriti; 5 žog na mestu, kjer učenci pričnejo z vodenjem.

Izvedba naloge: trener glasno šteje zadetke, ki so bili doseženi tako, da je bila naloga pravilno izvedena; vodenje in podaja, morata biti izvedena brez ustavljanja žoge; učenec žogo vodi do prvih dveh klobučkov, kjer iz gibanja poskuša z udarcem zadeti 10 metrov oddaljeni cilj; na voljo ima 5 poskusov oz. 5 žog.

Rezultati testiranja: je število pravilno in natančno izvedenih nalog od 0 do 5.

5. Poigravanje z žogo po zraku z vmesnim odbojem od tal

Potrebe za izvedbo tretje naloge:  klobučki, s katerimi se označi polje, v katerem se izvajaj žongliranje; omejeno polje je veliko 5×5m.

Izvedba naloge: trener glasno šteje število ponovitev; vsak učenec ima dva poizkusa; poizkus se prekine, če se žoga odbije 2× od tal ali če žoga pobegne izven omejenega polja.

Rezultat testiranja: je število ponovitev; pri 30-ih ponovitvah učenca ustavimo, kajti to je max. število ponovitev.